2310 200 086 - Κέντρο Πόλης & Δυτ.Θεσσαλονίκη | 2310 200 080 - Ανατολική Θεσσαλονίκη & Προάστια | 2310 324 660 - Χαλκιδική & Β.Ελλάδα|info@gentom.gr
Go to Top