+30 2310 200 086
2310 200 086 - Κέντρο Πόλης & Δυτ.Θεσσαλονίκη
2310 200 080 - Ανατολική Θεσσαλονίκη & Προάστια
2310 324 660 - Χαλκιδική & Β.Ελλάδα

Φάκελος ΕΦΕΤ (τακτικές επισκέψεις)

Η Γεωπονική – Απεντομωτική είναι κάτοχος αδείας απεντομώσεων και μυοκτονιών σε χώρους υγειονομικής σημασίας, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και σας παρέχει φάκελο απεντόμωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρώντας τις προδιαγραφές HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Μπορείτε να υπογράψετε ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρία μας και να σας επισκεπτόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας) για να αντιμετωπίζουμε προληπτικά ή κατασταλτικά τα έντομα και τα τρωκτικά. Σε κάθε επίσκεψή μας γίνεται ενημέρωση του φακέλου με έκδοση νεών πιστοποιητικών.
Καλέστε τώρα στο 2310 200080 για να ακούσετε τις προσφορές μας.