+30 2310 200 086
2310 200 086 - Κέντρο Πόλης & Δυτ.Θεσσαλονίκη
2310 200 080 - Ανατολική Θεσσαλονίκη & Προάστια
2310 324 660 - Χαλκιδική & Β.Ελλάδα

Γενικά

Τα ψαράκια και οι ψαλίδες είναι έντομα που μας έρχονται από εξωτερικούς χώρους, δεν είναι φορείς ασθενειών αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να ζούμε με την συντροφιά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ψαράκια ΕΔΩ.

Καταπολέμηση για ψαράκια

Η καταπολέμησή τους είναι μία εύκολη υπόθεση για τους γεωπόνους μας.

Ψεκάζουν με άοσμα σκευάσματα ορισμένα σημεία του σπιτιού και το πρόβλημα λύνεται 100%.