+30 2310 200 086
2310 200 086 - Κέντρο Πόλης & Δυτ.Θεσσαλονίκη
2310 200 080 - Ανατολική Θεσσαλονίκη & Προάστια
2310 324 660 - Χαλκιδική & Β.Ελλάδα

Η Γεωπονική-Απεντομωτική χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο συνδυασμό άοσμων σκευασμάτων με βενζινοκίνητο εκνεφωτήρα.

Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται ανά 1-2 μήνες την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι.

Δεν χρειάζεται να λείψετε από το σπίτι κατά την διάρκεια εφαρμογής.

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα.