Οι γεωπόνοι μας μπορούν να εγκαταστήσουν στο κατάστημά σας δολωματικούς σταθμούς με ποντικοκτόνα σκευάσματα καθώς και μηχανικές παγίδες σύλληψη τρωκτικών.

Οι δολωματικοί σταθμοί που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλείας με ξεχωριστό δοχείο δόλωσης και κλειδί επισκεψιμότητας.

Το υλικών των δολωματικών σταθμών και παγίδων είναι κατάλληλο για χώρους τροφίμων. Σε περίπτωση εκτάκτου προβλήματος εισόδου ποντικού στο χώρο σας, η εταιρία μας θα επανέλθει δωρεάν όσες φορές χρειαστεί μέχρι την πλήρη εξόντωσή του. να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ή μηχανικών παγίδων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ στα καταστήματα υγειονομικής σημασίας.

Περισσότερα για ποντικια ΕΔΩ