Το πρόγραμμα απολύμανσης των πολυκατοικιών περιλαμβάνει απεντόμωση των κοινόχρηστων χώρων με άοσμα και εγκεκριμένα σκευάσματα καθώς και μυοκτονία με τοποθέτηση δολ. σταθμών για ποντίκια στο υπόγειο της οικοδομής.

Οι εφαρμογές συνοδεύονται από πιστοποιητικό απολύμανσης όπου αναγράφονται οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν.

Το πιστοποιητικό μπορείτε να το τοποθετήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της οικοδομής προς ενημέρωση των ενοίκων.

Μετά την απεντόμωση θα πρέπει να ενημερωθεί το συνεργείο καθαρισμού να μην σφουγγαρίσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Δίνουμε εγγύηση ενός έτους από την εφαρμογή και λύνουμε άμεσα οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα παρουσιαστεί χωρίς ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.

Συνεργαζόμαστε με όλα τα γραφείο κοινοχρήστων.