ΕΡΠΕΤΑ

Εκτύπωση

Που βρίσκονται:

Τα συναντούμε κυρίως σε αγρούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους θερινών κατοικιών

Καταπολέμηση: 

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προληπτική ή κατασταλτική απώθηση των ερπετών με σκευάσματα τα οποία δεν επηρεάζονται από τις βροχές, έχουν διάρκεια δράσης 6 μήνες και είναι ατοξικά και βιοδιασπώμενα