ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ Η ΠΟΝΤΙΚΩΝ 30€ + ΦΠΑ
2) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΩΝ 45€ + ΦΠΑ.
3) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 20€ + ΦΠΑ ή 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ 18€ + ΦΠΑ.