Η Γεωπονική Απεντομωτική  δραστηριοποιείται  στο χώρο των απεντομώσεωνμυοκτονιών, απολυμάνσεων και οφιοαπωθήσεων από το 1995 και  μπορεί με υπευθυνότητα και συνέπεια να παρέχει μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, με τα πλέον ενδεδειγμένα και ασφαλή μέσα.
Το υψηλό επίπεδο γνώσεων  του επιστημονικού προσωπικού δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής  ολοκληρωμένων συστημάτων απεντόμωσης και μυοκτονίας συμβατών με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Τα εξειδικευμένα συνεργεία  μας υπό την εποπτεία γεωπόνων παρέχουν πλήρη και συνεχή κάλυψη σε κάθε χώρο.
Η εταιρία μας δημιουργεί και χορηγεί πλήρη φάκελο Απεντομώσεων και Μυοκτονιών
Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εναρμονίζονται πλήρως  με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02 και 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιταγές των συστημάτων HACCP  και ISO.

alt          alt

Η Γεωπονική - Απεντομωτική έχει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικές εφαρμογές απεντόμωσης - μυοκτονίας και σας προσφέρει:

  •  Δωρεάν γνωμάτευση - εκτίμηση του προβλήματος
  •  Άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση
  •  Ανάλυση και εκτίμηση αποτελεσμάτων
  •  Εφαρμογές σύμφωνες με HACCP και ISO
  •  Υπευθυνότητα στη παροχή υπηρεσιών
  •  Σίγουρο αποτέλεσμα


Η Γεωπονική - Απεντομωτική είναι εγκεκριμένη βάση ISO 9001